Договір офертиЦей Договір є Публічною офертою та знаходиться за веб адресою

 http://uap-school.tilda.ws/oferta


1. Визначення, які використовуються в цьому Договорі:
1.1. "Компанія" – ФОП Гасенко Ксенія Володимирівна, організаційнмй партнер Заходу, який може діяти від власного імені, і від імені та в інтересах Організатора заходу.
1.2. «Організатор» — особа, яка має право здійснювати організацію та проведення Заходу відповіно до наданих їй правових підстав.
1.3. «Сайт» - інтернет-ресурс, призначений для публікації і здобуття інформації про Захід, що проводиться Організатором, а також для реєстрації Учасників, зацікавлених у тематиці Заходу
1.4. «Учасник» - зацікавлена темою заходу особа, яка має намір відвідати Захід, попередньо зареєструвавшись та оплативши реєстраційний внесок.
1.5. «Захід» - конгрес, конференція, форум, семінар, та інші події, які проводить Організатор, в тому числі в мережі інтернет.
1.6. «Реєстрація» - успішне заповнення Користувачем реєстраційної форми, оплати Організаційного внеску, якщо це передбачено умавами участі у Заході.
1.7. «Організаційний внесок» - кошти, сплачені за участь у Заході згідно орбаного Пакету учасника, який дає право відвідати обраний Захід та скористатися передбачаними опціями.
1.8. «Пакет учасника» - умови участі у Заході та набір опцій, які надає Організатор Учасникам заходу.
2. Основні положення
2.1. Дійсний Договір являється публічною офертою та регулює відносини між Компанією, яка діє від імені та в інтересах Організатора заходу, та Учасниками щодо реєстрації на Захід та оплати Організаційного внеску згідно обраного Пакету учасника. Інформація про Захід розміщена на Сайті заходу http://uap-school.tilda.ws.
2.2. Предметом цієї Оферти є надання Учасникам послуг з реєстрації на Захід, прийому оплати Організаційного внеску, інформування про стан реєстрації та оплати, та надання інформаційної підтримки щодо Заходу в порядку і на умовах, передбачених цією Офертою (надалі – «Послуги»).
2.3. Компанія не несе відповідальності за дії Організатора заходу у питаннях зміни інформації про Захід на Сайті, перенесення або відміну Заходу.
2.4. Відповідно до положень Закону України « Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р., Учасник визнає і погоджується з наданням Компанії та/або Організатору своїх персональних даних, а саме: прізвище, ім'я, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, спеціальність, місто, область, місце роботи. Обробка персональних даних Учасника здійснюється відповідно до законодавства України. Учасник дає Компанії та/або Організатору право на обробку його персональних даних у зв'язку з наданням Учаснику Послуг, обумовлених цією Офертою, в тому числі у цілях отримання Учасником рекламних повідомлень. У зв'язку з тим, що обробка персональних даних Учасника здійснюється у зв'язку з виконанням договору, укладеного на умовах цієї Оферти, згода Учасника на обробку його персональних даних не потрібна. Термін використання наданих персональних даних – безстроково. Учасник гарантує і несе відповідальність за те, що дані, зазначені при Реєстрації, є добровільно наданими ним і третіми особами при Реєстрації та оплаті Організаційного внеску, і всі ці особи ознайомлені й згодні з Офертою.
2.5. Організація та проведення Заходу регулюється Законодавством України.
3. Умови участі у Заході
3.1. Учасниками Заходу можеть бути всі зацікавлені спеціалісти.
Щоб стати Учасником Заходу необхідно уважно ознайомитися з умовами участі на сайті http://uap-school.tilda.ws.
3.2. Пройти реєстрацію шляхом заповнення своїх особистих даних згідно форми реєстрації.
3.3. Оплатити організаційний внесок
3.4. При реєстрації Учаснику автоматично надається ідентифікаційний номер («№ замовлення»).
3.5. Підтвердження про реєстрацію та оплату Організаційного внеску відправляється Компанією на e-mail Учасника, вказаного при реєстрації. Оплачений та підтверджений Організаційний внесок, виступає гарантією того, що Учасник прийматиме участь у Заході згідно обраного пакету.
4. Акцепт Оферти
4.1. Реєстрація Учасника на Захід, за допомогою сайту http://uap-school.tilda.ws, означає його згоду з умовами дійсної Оферти.
4.2. Оферта вважається прийнятою Учасником та Договір заключеним Сторонами рівносильно укладенню письмового договору (п. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України) з момента виконання наступних дій:
- реєстрація Учасника на сайті Заходу;
- оплата Учасником організаційного внеску, згідно цього Договору.
5. Умови оплати та безпека платежів
5.1. Компанія надає можливість реєстрації та оплати Організаційного внеску від імені Організатора.
5.2. Для оплати Організаційного внеску Учасник самостійно обирає Пакет учасника у Заході на Сайті, реєструється, після чого він обирає методу оплати і направляється його на сторінку платіжної системи LiqPay. Після успішної оплати Користувачу на e-mail, вказаний при реєстрації, приходить підтвердження оплати та реєстрації.
5.3. Спосіб оплати організаційного внеску Учасник обирає при реєстрації самостійно, варіанти участі вказані на сайті. Учасник має оплатити організаційний внесок, згідно обраного варіанту оплати до дати проведення Заходу.
5.4. Вартість та умови участі в Заході регулюється Організатором. Опис пакету учасника та вартість організаційного внеску вказана на сайті http://uap-school.tilda.ws.
5.5. Оплатити організаційний внесок можна в режимі online через системи електронних платежів LiqPay, або за реквізитами, вказаними у способах оплати, або завантажити квитанцію на оплату на розрахунковий рахунок.
5.6. Підтримка процесу реєстрації та оплати організаційного внеску здійснюється Компанією.
5.7. Безпека платежів забезпечується системою електронних платежів LiqPay. Організатор та Компанія не отримують персональні і банківські дані Учасника.
5.8. У випадку, якщо участь в Події є для Учасника безкоштовною, а Організатором не встановлено додаткових вимог для участі в Заході, разом з підтвердженням реєстрації на Сайті, Компанія направляє Учаснику повідомлення з підтвердженням реєстрації на Захід.
5.9. Датою оплати Організаційного внеску є дата отримання грошових коштів на рахунок Компанії. З моменту оплати Організаційного внеску між Організатором і Учасником виникають передбачені умовами Заходу та Пакетом учасника зобов'язання. З того ж моменту в Компанії перед Учасником виникають зобов'язання з відправлення підтвердження оплати Організаційного внеску.
5.10. У разі внесення за Учасника платежу третіми особами всі права і обов'язки відносно цього платежу виникають у Учасника, і такі дії третіх осіб оцінюються Сторонами як дії виконані третіми особами на користь Учасника і що не породжують ніяких прав і обов'язків між вказаними третіми особами і Компанією.
6. Повернення коштів
6.1. Повернення грошових коштів за оплачений Організаційний внесок здійснюється Компанією за попередньою згодою Організатора заходу відповідно до правил повернення, зазначеними відповідно до п.п. 6, цієї Угоди.
6.2. Повернення організаційного внеску, оплаченого за участь у Заході, можливий не пізніше ніж за 3 робочих дні до початку Заходу.
6.3. У випадку повернення коштів Учаснику доступ до опцій обраного Пакету учасника анулюється.
6.4. Щоб відмовитися від участі та повернути кошти, Учасник повинен звернутися до Компанії за номером телефону +380953409034, або до Організатора за електронною адресою info@newvivo.com.ua, вказавши своє прізвище та ім’я, електронну адресу та номер телефону, вказані при реєстрації.
Повернення коштів відбувається протягом 10 робочих днів з моменту отримання заявки на повернення.
Витрати на банківські комісії та комісії платіжних агрегаторів за перерахунок коштів несе Учасник.
6.5. Компанія має право не робити повернення коштів у випадку дії форс-мажорних обставин згідно п.п. 9.5 даного Договору.
7. Умови використання Сайту
7.1. Відповідно до цієї Угоди Компанія надає Учаснику можливість користуватися Сайтом для отримання інформації про Захід, Реєстрації та оплати Організаційного внеску.
7.2. Учасник визнає, що Сайт є результатом інтелектуальної (творчої) діяльності. Учасник має право відмовитися від використання Сайту в будь-який момент.
7.3. Компанія має право популяризувати і просувати Сайт і розміщувати рекламні матеріали на Сайті.
7.4. Користувач вправі використовувати Сайт відповідно до цієї Угоди та знайомитися з будь-якою інформацією Сайту.
7.5. Користувач не має права недобросовісно (без дозволу правовласника) копіювати і запозичувати матеріали з Сайту.
7.6. Користувач зобов'язується ознайомитися з усією інформацією, що стосується проведення Заходу, а також умов оплати і повернення Організіційного внеску. Користувач визнає та погоджується, що Компанія не несе відповідальності у разі, якщо цей обов'язок не був виконаний Користувачем.
7.7. Користувач вправі звертатися до Компанії з побажаннями, пропозиціями, запитаннями та претензіями з приводу роботи Сайту, а також в інших випадках, коли необхідний оперативний зв'язок з фахівцем.
7.8. Користувач зобов'язується негайно інформувати Компанію у разі виявлення помилок в роботі сайту, отримання чужих персональних даних, некоректного відображення інформації.
7.9. Користувач зобов’язаний не порушувати права інтелектуальної власності Компанії та третіх осіб, дотримуватись принципів та норм невикористання без ліцензійного дозволу в роботі об'єктів права інтелектуальної власності третіх осіб.
8. Права та обов’язки сторін
8.1. Учасник має право:
8.1.1. Отримувати інформацію про Захід, у тому числі про умови участі у заходи, Пакети учасників, правила реєстрації та оплати Організаційного внеску та іншої інформації щодо Заходу, якою володіє Компанія в рамках своїх повноважень, з використанням Інтернету та/або іншими способами, зазначеними на сайті http://uap-school.tilda.ws.
8.1.2. Самостійно обирати спосіб оплати Організаційного внеску із запропонованих Компанією на сайті http://uap-school.tilda.ws. При цьому Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з правилами користування тим чи іншим способом платежу.
8.1.3. Користувач має право відмовитися від участі в Заході після оплати Організаційного внеску. У цьому випадку Користувач повинен оформити запит на повернення грошових коштів, зателефонувавши за номером +380953409034. Запит розглядається Компанією та Організатором, після чого Користувач отримує повідомлення про порядок і терміни здійснення повернення. Інші умови можуть бути обумовлені угодою між Користувачем і Організатором.
8.2. Учасник зобов'язаний:
8.2.1. Детально ознайомитися з усіма правилами цієї Оферти та прийняти їх при здійсненні оплати Організаційного внеску, а також всі додаткові правила, що регулюють відносини Сторін за цією Офертою.
8.2.2. Учасник визнає, що він несе повну відповідальність за дані, вказані при реєстрації та надані Компанії та/або Організатору.
8.2.3. Учасник визнає, що не має жодних претензій до компанії та/або Організатора за некоректно вказані дані при Реєстрації.
8.2.4. Зареєструватися на Захід згідно обраного Пакету учасника та Оплатити у повному обсязі вартість Організаційного внеску.
8.3. Компанія має право:
8.3.1. Вимагати від Учасника дотримуватися всіх процедур Реєстрації та оплати Організаційного внеску за правилами, викладеними в цій Оферті.
8.3.2. У разі відмови Учасника прийняти умови даної Оферти, відмовити Учаснику в реєстрації та оплаті Організаційного внеску.
8.3.3. Здійснювати модифікацію будь-якого програмного забезпечення сайтів Компанії та інформаційних матеріалів. Припиняти роботу програмних засобів, що забезпечують функціонування сайту, за виявлення істотних несправностей, помилок та збоїв, а також з метою проведення профілактичних робіт та запобігання випадкам несанкціонованого доступу до сайту.
8.3.4. За недотримання Учасником будь-якого з пунктів даної Оферти відмовити йому в наданні Послуг.
8.4. Компанія зобов'язана:
8.4.1. Надавати Учаснику необхідну інформацію про конкретний Захід. інформацію необхідну для реєстрації на Захід, оплати Організаційного внеску, участі у Заході.
8.4.2. Не використовувати персональні дані Учасника для розсилки матеріалів, що не мають відношення до Послуг, які надаються Компанією.
8.4.3. Не передавати персональні дані третім особам та не використовувати їх з іншою метою.
8.4.4. Компанія зобов'язана інформувати Користувача про статус оплати Орнанізаційного внеску і факт отримання грошових коштів. Фактом того, що Користувач проінформований, є відправлення електронного листа, що містить підтверджуючу інформацію, на адресу електронної пошти, вказану Користувачем при Реєстрації на Сайті.
9. Відповідальність сторін
9.1. Компанія розміщує інформацію про Захід Організатора і не несе відповідальності за їх дію чи бездіяльність, які можуть спричинити несприятливі наслідки для Учасника. Компанія не несе жодної відповідальності за перенесення, заміну або скасування Заходу.
9.2. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та умов цієї Оферти.
9.3. Компанія не несе відповідальності за невідповідність наданих Організатором заходу послуг очікуванням Учасника та/або його суб'єктивною оцінкою.
9.4. Компанія не несе відповідальності за невірно вказані дані Учасником при Реєстрації та оплаті Організаційного внеску, та пов’язані з цим ризики.
9.5. Сторони звільняються від відповідальності за повне та/або часткове невиконання своїх зобов'язань по даній Оферті, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних та невідворотних за даних умов обставин. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, страйки, дії та рішення державних органів влади, збої, що виникають в телекомунікаційних та енергетичних мережах.
10. Вирішення спорів
10.1. Спори, що виникають при виконанні договору на умовах цієї Оферти, вирішуються з обов'язковим дотриманням претензійного порядку. Претензія подається Компанії в письмовому вигляді з додатком документів, які обгрунтовують пропоновані вимоги, в строк не більше 10 (десяти) календарних днів з дати виникнення причини суперечки. Претензія, що надійшла, розглядається Компанією у термін не більше 10 (десяти) календарних днів.
10.2. При неможливості досягнення згоди, спори, що виникли, підлягають розгляду в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
10.3. З усіх інших питань, не передбачених цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.
11. Срок дії Оферти
11.1. Справжня Оферта набуває чинності з дати її розміщення на сайті Компанії і діє безстроково. Положення цього пункту поширюються і на доповнення (зміни) до справжньої Оферти.
11.2. Компанія має право змінювати умови справжньої Оферти без додаткового інформування Учасника.
11.3. Актуальна версія Оферти знаходиться за адресою: http://uap-school.tilda.ws/oferta
12. Реквізити Компанії
ФОП Гасенко Ксенія Володимирівна
Адреса: 03164, м. Київ, вулиця Клавдіївська, будинок 40-В, квартира 57
РНОКПП 3260012968
Дата та номер запису про проведення державної реєстрації
фізичної особи-підприємця 01.03.2019, 20720000000046574
тел.: +38(095)340-90-34

Перед реєстрацією Учасник має уважно ознайомитися з дійсними умовами та погодитися з цією Публічною офертою.

Made on
Tilda